3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület | Krízisszám: +36 70 638 6645 szogyeszolgalat@gmail.com

Idősek ellátása

Urbán Barbara, szakmai vezető

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Gyalog Jánosné (Éva); csoportvezető gondozónő
Györkeiné Keviczky Edit (Edit); gondozónő
Kővári Tamásné (Anikó); gondozónő
Matúz Csabáné (Évi); gondozónő
Pászti Attiláné (Anaszti);gondozónő
Vidákné Harmath Anikó (Ancsa); gondozónő
Zsírosné Nagy Anita; gondozónő

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (Idősek Klubja):
Erdélyi Erika; csoportvezető gondozónő
Balog Ferencné (Bea); gondozónő
Papp Lászlóné (Eszter); gondozónő
Kireth Erzsébet; takarítőnő

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
Storcz Emese; asszisztens
Rusai Róbert; sofőr

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
06/37 540-217

Idősek Klubja
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.
06/37 341-791

E-mail
idosekellatasahatvan@gmail.com

Facebook
Hatvan Idősek Klubja

Szolgáltatások

A feladatellátás szakmai tartalma legalább napi egyszeri meleg étellel gondoskodni azokról az ellátási területen élő lakosokról, akik azt önmaguknak, és hozzátartozóiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen életkoruk, szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt. Az étkeztetést a hét minden napján igénybe lehet venni elvitellel, illetve lakásra szállítással.
Az étkeztetésért az igénylő jövedelmi helyzetétől függően térítési díjat köteles fizetni.

A szolgáltatás célja: gondoskodás azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, gondoskodásra nem számíthatnak.  Az igénylők részére a gondozási szolgáltatást otthonukban biztosítjuk.  A gondozás során a cél az önálló életvitel fenntartása, az általános állapot javítása.
Az ellátás megkezdését kérelem, nyilatkozat, megállapodás megkötése előzi meg. A gondozás tartalmát gondozási szükséglet vizsgálat határozza meg, mely alapján az általunk végzett tevékenységi formák: szociális segítés, valamint személyi gondozás.

A.) Szociális segítés során végezhető résztevékenységeink:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- ágyazás, ágyneműcsere
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

B.) Személyi gondozás esetén végezhető tevékenységeink:

Szociális segítés keretében

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitel szerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszerkiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás keretében

Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolása
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzése
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolása
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzése
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

A házi segítségnyújtás térítési díj köteles, melyet az ellátott jövedelmi helyzete alapján állapítunk meg.

Ellátottjaink nappali gondozásra szoruló idősek, szenvedélybetegek, szociális, mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 18. életévüket betöltő személyek.

Az ellátás célja: a napközbeni közösségi, fizikai, mentális, pszicho-szociális, egészségügyi ellátással biztosítani az ellátottak életminőségének megőrzését.

A feladatellátás szakmai tartalma: étkezés, fürdési, mosási lehetőség biztosítása. Gyógyszerek felírása, kiváltása, igény esetén védőoltások beadásának megszervezése, preventív szűrések (látás, hallás, stb.) tájékoztató, egészségmegőrző előadások szervezése, tartása. Pszichés gondozás keretében a társas kapcsolatok kiépítése, megőrzése, életvezetési tanácsadás, mentális állapot szinten tartása, fejlesztése. Szabadidős programok szervezése, kapcsolatok kiépítése más szervezetekkel, rendezvények szervezése.

A klubba történő bejutást, illetve a hazautazást egy kisbusszal az intézményünk szervezi, a szállítást igénybe vevők számára. Ennek maximális térítési díja 200 Ft/ nap.

A nappali ellátás igénybevétele térítési díj mentes.