3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület | Krízisszám: +36 70 638 6645 szogyeszolgalat@gmail.com

Bölcsődei Ellátás

HAJÓS ALFRÉD UTCAI BÖLCSŐDE

MOHÁCS UTCAI BÖLCSŐDE

Bölcsődevezető:
Pappné Rádai Borbála
Bölcsődevezető helyettes:
Tóthné Fajcsik Ildikó
Cím: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.Cím: 3000 Hatvan, Mohács utca 3.
Tel.: 37/342-803Tel.: 37/342-213
  

E-mail: hatvanbolcsi@gmail.com

facebook: Bölcsőde Hatvan Hatvan

 

A Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsődéje Hatvanban, két telephelyen működik. A Hajós Alfréd utcában 84, a Mohács utcában 24 férőhellyel, 8 csoportban várjuk a kisgyermekeket, 20 hetes kortól 3 éves korig. Ellátási területünk: Hatvan. Az intézmények teljes felújítása 2013-ban megtörtént. Azóta korszerű körülmények között modern játékokkal fejlesztő eszközökkel és a pályázat segítségével kialakított fejlesztőszobával várjuk a gyermekeket. A bölcsődének saját konyhája van, amely mindkét telephely étkeztetését ellátja.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a rendeletben meghatározott korszerű, egészséges, életkornak megfelelő táplálék a gyermekek számára étvágygerjesztő és finom is legyen. A bölcsődében a szülők által fizetett térítési díj az étkezési nyersanyagnorma Áfával növelt összege 875Ft. A fenntartó Önkormányzat gondozási díjat nem állapított meg.
Intézményünkben szakképzett kisgyermeknevelők az egészséges és az átlagtól eltérő fejlődésű gyermekeket integráltan nevelik. A korai fejlesztést a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményének korai fejlesztője Kóródi Rita a Hajós Alfréd utcai bölcsődében látja el. A csoportokban bölcsődei dajkák segítik a gyermekek ellátását.
A tárgyi feltételeket folyamatosan bővítjük a Szülők a Bölcsődés Gyermekekért Közhasznú Alapítvány és támogatóink segítségével. A bölcsődénk célja, hogy olyan sokszínű tevékenységeket kínáljunk a gyermekek számára, mely a természetes kíváncsiságukra építve, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve, minden területen biztosítja a fejlődésüket. Biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtésével segítsük elő testi, lelki, mentális fejlődésüket.
Arra törekszünk, hogy a bölcsődéinkbe járó gyermek legyen aktív, kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő, aki vágyik az őt körülvevő világ ingereinek a befogadására. Számunkra fontos, hogy a bölcsődébe nem járó gyermekek szülei is ismerjék az ellátást, ezért minden évben – tavasszal – nyitott napokat szervezünk az érdeklődők számára. Ezeken a napokon lehetőség van a bepillantani a gyermekek bölcsődei életébe, kóstolni az étlapon szereplő ételekből, megismerkedni a kisgyermeknevelőkkel, informálódni az ellátásról. Érdeklődni minden nap 8-15 óra között lehet a 342-803 (Hajós Alfréd utca) vagy 342-213 (Mohács utca) telefonszámon. Személyes találkozáshoz időpont egyeztetés szükséges a fenti telefonszámokon.
Jelentkezni a „Bölcsődei jelentkezési lap” leadásával lehetséges, személyesen vagy online a hatvanbolcsi@gmail.com e-mail címen.

A bölcsődei ellátást azon gyermekek számára biztosítjuk, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A Gyvt. 41§ (2) és 43§ (3) pontja alapján gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

Továbbá bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
- ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
- az egyedülálló szülő vagy időskorú személy által nevelt gyermeket,
- a védelembe vett gyermeket.

Felvételi elbírálásnál, a fenti szempontok figyelembe vételét követően, a jelentkezés sorrendje is meghatározó.

HALACSKA CSOPORT

KISGYREMEKNEVELŐK:

PAPP ATTILÁNÉ                                                                        MOLNÁR ALEXANDRA

SÁKÁN SZANDRA                                                                     PETHES- HÓDI REGINA

 

BÖLCSŐDEI DAJKA: SIPOS BIANKA

 

A Halacska csoport kisgyermeknevelőinként törekszünk arra, hogy színt és kreativitást vigyünk a csoport légkörébe, biztonságot és vidámságot a gyerekek mindennapjaiba. A jó kedvet gyakori énekléssel és mondókázással fűszerezzük. Számunkra a foglalkozásunk nem munka, hanem hivatás, amit feltétlen odaadással végzünk.

 

PILLANGÓ CSOPORT

KISGYERMEKNEVELŐK:

PATAKI ZSOLTNÉ                                                                    ÉDESNÉ CZIFRA ERZSÉBET

FODOR PETRA                                                                          BUZÁSNÉ LOSÓ LÍVIA

 

BÖLCSŐDEI DAJKA: VÍG ENDRÉNÉ

 

A Pillangó csoportban közös bennünk, hogy vidám szemléletünkkel, kreativitásunkkal színesítjük a gyermekek életét. Napjainkat a folyamatos napirend köré szervezzük, hiszen a kisgyermekek életében nagyon fontos a rendszeresség, ugyanakkor törekszünk a rugalmasságra. Tevékenységeink a változatosságra irányulnak, figyelemebe véve a gyermekek igényeit. Mozgás iránti csillapíthatatlan vágyukat különböző fejlesztő eszközzel, tornával és tánccal elégítjük ki. Hangszerekkel ismerkedhetnek, miközben együtt dalolunk, mondókázunk, így szerezve vidám perceket. Meséléssel, mesepárnával, olykor diavetítéssel varázsoljuk el őket. A dalok, mondókák és mesék a mindennapjaink része. Nem csak a csoportunk dekorálása során valósíthatjuk meg kreatív elképzeléseinket, hanem a gyerekekkel is szemet gyönyörködtető alkotásokat készítünk közösen. Különböző technikákkal ismertetjük meg őket, mint pl.: festés, ujj-és tenyérlenyomat készítése, nyomdázás, színezés, firkálás, ragasztás, stb. Mindennapi munkánk során a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítására, együttműködésre törekszünk. Ezen tevékenységek mellett fontos számunkra az önállóságra nevelés, arra törekszünk, hogy bölcsis éveik végére stabil, óvódaérett gyermekké váljanak.

KATICA CSOPORT

KISGYERMEKNEVELŐK:

HEGEDŰS IZABELLA                                                                 HORDÓS RENÁTA

RÁTZNÉ BÉKEFALVI ESZTER                                                  MÁRKUS ALEXANDRA

 

BÖLCSŐDEI DAJKA: UJNÉ SZŐDI MARGIT

 

A Katica csoport kisgyermeknevelői színes, vidám képekkel, évszaknak megfelelő saját készítésű dekorációval várja a kisgyermekeket. A játékeszközöket életkornak megfelelően alakítjuk. Mindennapjainkat színesíti a sok ének és mondóka, bábozás. A gyermekek nyugodt alvását minden nap meséléssel biztosítjuk. Évszakoknak, népi hagyományoknak és ünnepeknek megfelelő alkotásokat készítünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a nagymozgásos tevékenységekre. Mozgásfejlesztő eszközökkel a gyermekek mozgásigénye rossz idő esetén is biztosított. Gyakran építünk Katica bunkert, ahol a gyerekek szívesen töltik az idejüket, meseolvasással, árnyék bábozással egybekötve.

 

KISEGÍTŐ KISGYERMEKNEVELŐ: VIGH ERZSÉBET ALEXANDRA

 

FEJLESZTŐ SZOBÁBAN BÖLCSŐDEI DAJKA: LÁZÁR KÁLMÁNNÉ

 

 

BÖLCSŐDEVEZETŐ:

PAPPNÉ RÁDAI BORBÁLA

 

MOHÁCS UTCAI BÖLCSŐDE

 

MACI CSOPORT

 

KISGYERMEKNEVELŐK:

TÚRI FERENCNÉ                                                                                          GULYÁS ANETT

KRANCZICZKI KITTI                                                                                    MOLNÁR DÓRA

 

BÖLCSŐDEI DAJKÁK:

MAKSA ISTVÁNNÉ                                                                                 BARDÓCZY MÁRIA

 

Egy gondozási egység foglalja el, ezt a családias hangulatú, jól felszerelt bölcsődét. Gyermekeiket hosszú évek óta együtt dolgozó, magas szakmai tudással rendelkező kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák várják. Szakmai tudásukat folyamatosan megújítják, fejlesztik. A kreativitást felhasználjuk a szakmai munkában is, ilyen például a saját készítésű mesepárna, bábok, jelmezek, szoknya a néptánchoz.  Nem csak a szakmai tudás, hanem a gyermekek szeretete is meghatározó szempont bölcsődénkben. Csoportszobáink a gyermekek életkorának megfelelő berendezéssel, játékokkal, fejlesztő játékokkal, könyvekkel, diavetítővel, bábokkal, nagymozgásos tornaeszközökkel felszereltek. Az eszközök hozzájárulnak a megfelelő fejlődés elősegítéséhez. Az udvart árnyékot adó fák védik a hőségtől, melyben minden játék megtalálható, ami segíti a gyermekek egyensúlyérzékét, mozgás koordinációját. Ilyenek például az egyensúlyozó pad, pancsoló, csúszda, vonat, házikó, sok-sok motor, labda. Napjaink évszaktól függetlenül, jó hangulatúak, kreatívak, sok mozgással, zenével, tánccal, mosolygósan telnek.

 

 

BÖLCSŐDEVEZETŐ HELYETTES:

TÓTHNÉ FAJCSIK ILDIKÓ

ÉLELMEZÉSVEZETŐ:
Ferencz Beáta

SZAKÁCSOK:
Szabó-Oláh Nikoletta
Vigh Martin András

KONYHALÁNY:
Tuzáné Czibolya Csilla

Bölcsődei élelmezés – a Picurok konyhája

A Hajós Alfréd utcai bölcsődés gyermekek élelmezését saját konyhával biztosítjuk, a Mohács utcai bölcsődében tálaló konyha működik, ahová a Hajós Alfréd utcai bölcsőde főzőkonyhájáról szállítják az ételt. A kisgyermekek egészséges fejlődésének egyik nélkülözhetetlen eleme az egészséges táplálkozás. Az étlapjainkat szakképzett élelmezésvezető tervezi. Figyelembe veszi a bölcsődés korosztály napi energia és tápanyag szükségletét és a 37/2014. EMMI rendeletben foglalt előírásokat. Fontos szerepet játszik a szezonalitás az egyes étel sorok beillesztésekor. Napi 0,4 liter tejet, sok-sok gyümölcsöt és zöldséget biztosítunk.

Speciális étkezési igényű kisgyermekeknek a Hatvani Közétkeztetési Kft. biztosítja az ebédet. Diétás étkezést csak szakorvosi javaslattal rendelkező bölcsiseinknek tudunk igényelni.

Szakképzett szakácsaink nap mint nap szeretettel, gondos odafigyeléssel készítik el az ételeket modern konyhatechnológiai eljárásokkal. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek ételei a lehető legjobb minőségű alapanyagokból készüljenek. Ha csak tehetjük, friss zöldséget és gyümölcsöt használunk. A téli időszakban a gyorsfagyasztott termékeket részesítjük előnyben a konzervvel szemben.

A szakácsok és konyhalány minden nap korán kelnek, hogy a reggeli 8 órára már a kis lurkók asztalain lehessen, és nem pihennek, míg az ebéd el nem készül. Munkájukat egy szorgos konyhalány segíti. Hámoznak, aprítanak, fáradhatatlanul kenik a sok-sok kenyeret.

Az a célunk, hogy a gyermekek megismerjék az egészséges táplálékokat és megszeressék az új ízeket.

Bölcsődék Napja

1852. április 21-én Budapesten nyílt Magyarország első bölcsődéje. Ezért 2010 óta a bölcsődei dolgozók ezen a napon a Bölcsődék napját ünneplik.
A hatvani intézményekben ezt az alkalmat használjuk fel arra, hogy a kiválasztott kollégákat díjazzuk. 2011- ben Gondoskodó kezek díjat alapítottunk, a díj ünnepi keretek között kerül átadásra.

Díjazottjaink:

2011.

GÁBRIEL JÓZSEFNÉkisgyermeknevelő
NAGY ZOLTÁNNÉkisgyermeknevelő

2012.

FERENCZ TAMÁSNÉkisgyermeknevelő
ZIMÁNYINÉ FAGYAL KATALINélelmezésvezető

2013.

KONTRA ISTVÁNNÉkisgyermeknevelő
SZEKSZIUS KÁROLYNÉkisgyermeknevelő

2014.

LUKLÍDER SÁNDORNÉkisgyermeknevelő
TÓTH KATALINtechnikai dolgozó

2015.

DELI LÁSZLÓNÉélelmezésvezető
ROSTÁS ISTVÁNNÉkisgyermeknevelő

2016.

KURUNCZI ANDRÁSNÉkisgyermeknevelő
PAPP ATTILÁNÉkisgyermeknevelő

2019.

FODOR JÁNOSNÉ
kisgyermeknevelő
PATAKI ZSOLTNÉ
kisgyermeknevelő
MAKSA ISTVÁNNÉ
bölcsődei dajka

2023.

TÓTHNÉ FAJCSIK ILDIKÓbölcsődevezető helyettes
VÍG ENDRÉNÉbölcsődei dajka
MOLNÁR ALEXANDRAkisgyermeknevelő

A Szülők a Bölcsődés Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 1997-ben alakult, Dr Gyetván Beáta Mária, Mizserné Molnár E. Krisztina és Király Ágnes alapító tagok kezdeményezésére.

Közhasznú alapítványként 2001-től működik. 2004-től a kuratórium tagjai lettek Miklósné Kovács Anikó, Gábriel Józsefné és a kuratórium elnöke Nagy Zoltánné.

2015-től új kuratórium irányítja az alapítvány munkáját. A jelenlegi tagok: Hidvéginé Rodek Erzsébet, Ferencz Beáta és a kuratórium elnöke Pappné Rádai Borbála.

Az Alapítvány céljai:
A bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása (játék, fejlesztő eszközök, berendezési tárgyak stb).
Egészséges és biztonságos környezet elősegítése.
A dolgozók továbbképzéséhez, ismereteik bővítéséhez szükséges hozzájárulás.
A bölcsődés és a bölcsőde ellátási területén élő gyermekek segítése.
A bölcsődéhez kapcsolódó rendezvények és szolgáltatások támogatása.
A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése.

Az alapítvány a bölcsőde számára, támogató cégek, egyéni adományok és az 1%-os felajánlások segítségével, számos formában nyújtott segítséget.

Az utóbbi évek néhány jelentősebb adománya:
Tárgyi eszközök pótlása (Gyermek kabáttartó fogasok készíttetése).
Textília fésűtartóknak, asztalterítőknek, gyermek tükrök.
Falrajzok a csoportokban.
Mesekerítések.
Nyitott játszó pavilon.
Ütésálló burkolat és napvitorla készíttetése.
Rendezvények támogatása (farsang, gyermeknap, mikulás, karácsony).
Műfű telepítése.
Redőnyök felszerelése a Hajós Alfréd utcai bölcsődébe.
Ülőke készítése a Mohács utcai bölcsődébe.
Homokozók ülő részének gumilapos burkolása.