3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület | Krízisszám: +36 70 638 6645 szogyeszolgalat@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Központ

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
telefon: 37/342-599, 37/341-535, 70/429-6779

óvodai és iskolai szociális segítés: 70/7716546
e-mail: gyerjohatvan@gmail.com

Ügyeletes munkatársunk hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között személyesen fogadja ügyfeleinket irodánkban, a fenti címen. Pénteken nincs ügyfélfogadás.

Készenléti szolgálat: krízishelyzetekben munkaidőn kívül telefonos segítség a 70/638-6645-ös számon kérhető.

 

MUNKATÁRSAINK

intézményvezető: Tóth Zoltán

szociális asszisztens: Csábi – Drága Bernadett

 

Hatósági munkacsoport:

Dobó Katalin esetmenedzser, jelzőrendszeri tanácsadó, módszertani megbízott

Józsa János Gyuláné esetmenedzser

Ferkó Judit esetmenedzser

Láng Ágnes esetmenedzser

Krisztián Zita Fanni esetmenedzser, pszichológiai tanácsadó

Dr. Zsiros Judit esetmenedzser

Litkeiné Pető Anna szociális diagnózist készítő esetmenedzser

 

Óvodai és iskolai szociális segítő munkacsoport:

Miczkiné Pintér Anna óvodai és iskolai szociális segítő

Millisits-Szilágyi Erzsébet óvodai és iskolai szociális segítő

Agócs – Nagy Ágnes óvodai és iskolai szociális segítő

Szűcs Márta óvodai és iskolai szociális segítő

 

Tanácsadók:

Ecsedi Éva pszichopedagógus

Krisztián Zita Fanni pszichológus

Dr. Gyenes Edina ügyvéd

Nagyné Bozorádi Katalin fejlesztőpedagógus

 

KÜLDETÉSÜNK

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése, valamint a családban való nevelkedés elősegítése. Munkánkat a gyermek mindenekfelett való érdekének és a legkisebb beavatkozás elvének figyelembevételével végezzük.

 

ELLÁTÁSI TERÜLETÜNK

A Hatvani Járás 14 településén élő, tanuló vagy ideiglenesen tartózkodó személyek számára biztosítunk gyermekjóléti szolgáltatásokat.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

A veszélyeztetettség mértékének megfelelően a Központ javaslatot készít gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele céljából. – védelembe vétel, megelőző pártfogás, családba fogadás, harmadik személynél történő elhelyezés, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családi pótlék természetben történő nyújtására stb. – A hatósági intézkedés ideje alatt az esetmenedzser megszervezi azon szolgáltatások biztosítását, melyek megszüntetik a gyermek veszélyeztetettségét, valamint koordinálja a probléma kezelésében résztvevők tevékenységét.

Szociális diagnózis készítése: A család- és gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai kezdeményezhetik a Központnál a szociális diagnózis elkészítését, mely az egyén, illetve a család komplex pszichoszociális felmérését jelenti. A diagnózis eredményeképpen az esetmenedzser szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra tesz javaslatot, mely a szolgáltató intézményekre kapacitásuk függvényében ellátási kötelezettséget jelent.

Óvodai és iskolai szociális segítés:

Munkatársaink a járás nevelési – oktatási intézményeiben (óvoda, általános- és középiskola) prevenciós célzattal, a szociális munka eszközeivel támogatják elsősorban a tanulókat, valamint a szülőket és a pedagógusokat. A segítő tevékenység a tanulmányi előmenetelt hátráltató tényezők (beilleszkedési zavarok, konfliktusok, nevelési problémák stb.) kezelésére, szociális készségek fejlesztésére és a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrésére irányul. Munkatársaink gyermekjóléti szolgáltatásaikat egyéni foglalkozások, illetve konzultációk, csoportokban és közösségi programok formájában biztosítják.

Kapcsolattartási ügyelet:

Gyámhatósági határozat vagy bírósági ítélet alapján Központunk biztosítja a semleges helyszínt és szükség esetén szakember jelenlétét a kapcsolattartás ideje alatt, továbbá felkínálja konfliktuskezelő szolgáltatásait. A kapcsolattartási ügyelet célja a családi kapcsolatok felépítése, hogy a gyermek természetes közegében tarthasson kapcsolatot a hozzátartozójával.

Pszichológiai tanácsadás:

A szolgáltatás biztosítása elsősorban gyermekekre és fiatalokra fókuszál, mely alkalmanként kiegészül szülői konzultációval. A tanácsadást gyermekvédelmi szakemberek javaslatára, jelzőrendszeri tagok delegálásával, hatósági kötelezéssel (védelembe vétel) vagy a szülő kérése alapján lehet igénybe venni. Munkatársaink segítségét például a következő problémák észlelésekor lehet kérni: nevelési problémák, óvodába – iskolába történő beilleszkedési nehézségek, teljesítmény és viselkedés zavarok, kamaszkori érzelmi zavarok.

Jogi tanácsadás

A jogi segítségnyújtás ingyenes tanácsadást foglal magába, okiratok és keresetlevelek szerkesztésére, peres vagy peren kívüli képviseletre nem terjed ki a szolgáltatásunk. Munkatársunk elsősorban polgárjogi, családjogi és munkajogi kérdésekben nyújt eligazítást.

Fejlesztő pedagógus

Munkatársunk elsősorban általános iskoláskorú tanulási nehézségekkel és zavarokkal küzdő gyermekeket támogat. Az órák gyakorló – korrepetáló jellegűek, melynek során a kognitív képességek fejlesztése zajlik. Továbbá, tanulási technikák elsajátítása is fontos célkitűzése a foglalkozásoknak.

    – Kb. kéthetente esetkonzultációt tartanak esetmenedzsereink az ellátott településeken.

    – Szükség esetén azonnali telefonos konzultációt biztosítunk partnereink számára.

    – Péntekenként Központunkban esetmegbeszélést tartunk, mely nyitott minden szakember
       számára.

    – Havonta esetmegbeszélő csoportot szervezünk a járásban dolgozó szociális szakemberek
       számára.

    – Alkalmanként szupervíziót, szakmai napokat és tanácskozásokat szervezünk. Kellő számú
       jelentkező esetén akkreditált továbbképzést szervezünk, illetve ezek számára helyszínt
       biztosítunk.

    – Kölcsönzési lehetőség szakkönyvtárunkból.

A felsorolt tevékenységeken túlmenően Központunk a Belügyminisztérium kijelölése alapján Heves Vármegyében szakmatámogatási feladatokat is ellát.