3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület | Krízisszám: +36 70 638 6645 szogyeszolgalat@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Központ

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
telefon: 37/342-599, 37/341-535
e-mail: gyerjohatvan@gmail.com

Ügyeletes munkatársunk hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között személyesen fogadja ügyfeleinket irodánkban.

Krízishelyzetekben munkaidőn kívül telefonos segítség a 70/638-6645-ös számon kérhető.
intézményvezető: Tóth Zoltán

 

Fogadónapok:

hétfő: Józsa János Gyuláné esetmenedzser

kedd: Ferkó Judit esetmenedzser

szerda: Molnár Gabriella esetmenedzser

csütörtök: Dénes Györgyné esetmenedzser

Küldetésünk:
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése és a családban való nevelkedés előmozdítása. Munkánkat a gyermek mindenek felett való érdekének és a legkisebb beavatkozás elvének figyelembe vételével végezzük.

Illetékességünk:
Hatvani Járás 13 településén élő vagy ideiglenesen tartózkodó személyek számára gyermekjóléttel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, közvetítése.

Szolgáltatásaink:

1. Esetmenedzseri feladatok ellátása és gyámhatósági eljárásokban javaslattétel készítése.
A veszélyeztetettség mértékének megfelelően a Központ javaslatot készít például a gyermek védelembe vételére, a családból való kiemelésre vagy a gyermekvédelmi hatósági intézkedések megszüntetésére. Az esetmenedzser megszervezi azon szolgáltatások biztosítását, mely megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét és koordinálja a probléma kezelésében résztvevők tevékenységét. Szolgáltatásaink ezen körét hatósági kirendelés, illetve végzés alapján biztosítjuk.

– Kapcsolattartási ügyelet
Gyámhatósági határozat vagy bírósági végzés alapján Központunk biztosítja a semleges helyszínt és a szakember jelenlétét a kapcsolattartás alatt, valamint felkínálja konfliktuskezelő szolgáltatásait.

– Utcai szociális munka
Az utcán csellengő gyermek és fiatal segítése

             – a lakóhelyére történő visszakerülésben

             – szabadidős programokba történő bevonás által

             – illetve kezdeményezi az átmeneti (otthont nyújtó) gondozását, vagy a gyermekvédelmi szakellátásba utalását

 

2. Önkéntesen (is) igénybe vehető szolgáltatásaink

     – pszichológiai tanácsadás, Ecsedi Éva (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

     – jogi tanácsadás, Dr. Gyenes Edina (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

     – fejlesztő pedagógus, Nagyné Bozorádi Katalin (előzetes időpont egyeztetés szükséges)

3. Módszertani támogatás a család-és gyermekjóléti szolgálatok, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer számára

    – Kb. kéthetente esetmegbeszélést tartanak esetmenedzsereink az ellátott településeken.

    – Szükség esetén azonnali telefonos konzultációt biztosítunk partnereink számára.

    – Péntekenként Központunkban esetmegbeszélést tartunk, mely nyitott minden szakember számára.

    – Havonta esetmegbeszélő csoportot szervezünk a járásban dolgozó szociális szakemberek számára.

    – Alkalmanként szupervíziót, szakmai napokat és tanácskozásokat szervezünk. Kellő számú jelentkező esetén akkreditált továbbképzést szervezünk, illetve helyszínt biztosítunk.

    – Kölcsönzési lehetőség szakkönyvtárunkból.