3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület | Krízisszám: +36 70 638 6645 szogyeszolgalat@gmail.com

Fogyatékkal élők Nappali Intézménye

A fogyatékkal élők nappali ellátásának célja a fogyatékkal élő embertársaink társadalmi beilleszkedésének elősegítése esélyegyenlőségük biztosítása.
Fontos feladat önállósodásuk támogatása, napi ritmus kialakítása egy biztonságos légkör megteremtése.

Szakálné Pályi Margit - intézményvezető

Kurucz Mariann - terápiás munkatárs

Kőváriné Csüllög Anita - gondozónő

Bakti Ferencné - gondozónő

Varga Jánosné - technikai munkatárs

-egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel
- étkezés biztosítása
- szabadidős programok szervezése (kirándulás, múzeumlátogatás stb.)
- séta, kerékpározás
- tanácsadás
- nevelési, gondozási feladatok ellátása
- kapcsolattartás

Illetékességi területünk: Hatvan

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében csak az étkezésért kell – jövedelemtől függően – térítési díjat fizetni!

- kézműves foglalkozás (szövés, varrás, fűzés, festés, vágás, ragasztás, kézimunka, sütés),
- zenei foglalkozás,
- mozgás foglalkozás   (séta, kerékpározás),
- közösségformálás (születés- és névnapok ünneplése, kapcsolattartás más intézményekkel),
- kerti munka (gyomlálás, öntözés),
- fejlesztés, szinten tartás (írás, olvasás, számolás gyakorlása, versek tanulása, szereplés),
- önállóságra nevelés (háztartási munkák elsajátítása, közlekedés, vásárlás, étkezés),
- évszaknak megfelelő programok és kirándulások.

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület

Tel.: 37/342-025

E-mail: fenihatvan@gmail.com

Facebook: fenihatvan

Támogatóink:

ÉTA Országos Szövetség

Beszámoló szakmai program 2023.