Étkeztetés

 

A feladatellátás szakmai tartalma legalább napi egyszeri meleg étellel gondoskodni azokról az ellátási területen élő lakosokról, akik azt önmaguknak, és hozzátartozóiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen életkoruk, szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt. Az étkeztetést a hét minden napján igénybe lehet venni elvitellel, illetve lakásra szállítással. Az étkeztetésért az igénylő jövedelmi helyzetétől függően térítési díjat köteles fizetni.