Szociális segítő munka formái

 

A szociális segítő tevékenység olyan személyes szociális szolgáltatás, amely intézményünkben vagy a segítséget kérő lakóhelyén történő találkozás. Alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A támogatást igénylő család képessé váljon a később jelentkező problémák önálló megoldására. A szociális segítőmunka a segítséget kérő és segítő között meghatározott ideig tartó folyamatos kapcsolat.

Egyéni esetkezelés
Az egyéni esetkezelés a kliens által hozott problémával induló közös megegyezésen alapuló együttműködés. Célja, hogy az ügyfél képessé váljon életvitele szervezésében, konfliktusai kezelésében, érdekeinek képviseletében és védelmében, problémái enyhítésében illetve megoldásában a lehetőség szerint maximális önállóságra. A segítő kapcsolat lényege az együttműködés a családgondozó és a kliens részéről, amelynek keretében mindkét félnek lépéseket kell tennie a probléma megoldása érdekében. A közösen megfogalmazott cél eléréséhez írásos együttműködési szerződést kötnek.

Családot érintő segítőmunka

A családokkal végzett segítő munkákban a családot egy komplex rendszerként értelmezzük, amelyben minden családtag fontos és hatással van a teljes család működésére. A családi szociális munka közvetlenül a család belső működését, alkalmazkodóképességét illetve a környezet és a család kölcsönös viszonyát kezeli.

Adományok közvetítése
Nyitvatartási időben a felajánlott adományok közvetítését szervezik munkatársaink. A felajánlott adományokról és igényekről nyilvántartást vezetnek, és összehangolják azokat.

Társadalombiztosítási tanácsadás
Családtámogatási ellátásokkal (családi pótlék, GYES, GYET, anyasági támogatás..), egészségbiztosítási ellátásokkal (táppénz, CSED, GYED..), nyugdíjbiztosítási ellátásokkal (nyugdíj,özvegyi nyugdíj,árvaellátás..), megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, emelt összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás) kapcsolatosan a következő telefonszámon kérhető időpont 37/342-148, illetve személyesen a 3000 Hatvan,Radnóti tér 2/A. A épület alatt.

A tanácsadás szerdán délelőttönként 9-12 között vehető igénybe az előzetes egyeztetést követően.

Munkatárs: Gulyás Beáta társadalombiztosítási tanácsadó