A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális alapszolgáltatások közül magába foglalja a családsegítést, valamint a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapszolgáltatást.

 

Családsegítés

 

A szociális szolgáltatások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény foglalja egységes keretbe.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Ellátottak köre:
Az ellátandó célcsoport elsősorban az ellátási területen élő:

  • szociális, életvezetési, és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek,
  • az anyagi nehézségekkel küzdők,
  • a családban jelentkező működési zavarokkal, illetve konfliktusokkal élők,
  • problémás közösségek, egyéni vagy csoportos készségfejlesztésre szorulók,
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik,
  • a nehéz élethelyzetben élő családok.