Szolgáltatásaink

 

Segítséget nyújtunk a Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátását igénybe vevők:

  • problémáinak megoldásában,
  • meglévő képességeik és készségeik megtartásában, fejlesztésében,
  • a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában,
  • a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban, céljainak megfogalmazásában és megvalósításában,
  • hozzátartozók számára a betegekkel való kapcsolat fenntartásában, javításában.

 

A közösségi ellátás jellemzői:

Ingyenes, térítésmentes

– a segítséget kérők ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi pszichiátriai ellátást.

 

A lakókörnyezetben folyik

– ezáltal is biztosítva, hogy az érintett ott kap segítséget problémáira, ahol azok keletkeztek.

 

A javuló életminőség

hozzájárulhat a pszichés állapot pozitív irányba történő javulásához.

 

A szolgáltatás keretein belül működő csoportjaink:

  • önismereti csoport
  • filmklub
  • kreatív foglalkozások

A feladatellátás szakmai tartalma:

A medikális értelemben vett gyógyítás, kezelés nem célja a szolgáltatásnak, de elősegíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást és a kezelést végzőkkel való együttműködést.
A szolgáltatást az ellátott természetes életterében kell végezni, azokon a színtereken, ahol az igény mutatkozik a szolgáltatásra.
A közösségi szolgáltatás alapja az a meggyőződés, hogy a pszichiátriai problémával élők képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintű teljes életet élni.
A szolgáltatások kialakításában a felhasználók és természetes támogatóik igényeire szükséges alapozni.
A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe kell venni az egyén- és környezete közötti kölcsönhatások rendszerét (a lehetőségeket és korlátokat).
A szolgáltatás hatékony segítséget kizárólag a pszichiátriai betegek ellátásában érintett társszakmák és a felhasználók lakóhelyén illetékes szociális szolgáltatások horizontálisan szerveződő együttműködésének keretei között tud nyújtani. A különböző szakterületek és szolgáltatások együttműködése alapelv a közösségi ellátások működtetésénél.
A szolgáltatás rehabilitációs tevékenységet folytat, így elengedhetetlen, hogy hatékonyság – mutatók kísérjék a gondozási folyamatot. A hatékonyság – mutatók vonatkozhatnak a szolgáltatás felhasználójával és segítőivel együtt meghatározott célok elérésére, önellátási képességének vagy kapcsolatrendszerének fejlődésére, a munka világával kapcsolatos eredményekre, stb.

Az igénybevétel módja: önkéntes.

Az igénybevétel feltételei: pszichiáter vagy neurológus szakorvos BNO kóddal ellátott szakvéleménye a pszichiátriai betegség fennállásáról.

Az Intézményi jogviszony: megállapodás alapján

Az intézményi jogviszony a megállapodás megkötésével kezdődik.
A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.