Bemutatkozás/Kapcsolat

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata eddig Családsegítő Szolgálatként ellátott feladatai (hátralékrendezés, munkahelykeresés, információnyújtás, ügyintézés, szociális segítőmunka) mellett a gyermekvédelmi gondoskodás terén az alapellátást biztosítja a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület alatt.

Név: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A, A épület
Tel: 37/342-148 Fax: 37/340-515
E-mail: csaladhatvan@gmail.com

Ellátási terület: Hatvan, Kerekharaszt

 • Nyitvatartás:

Hatvanban a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyén

(3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület):

Hétfő:            10 – 16 óráig

Kedd:             8 – 16 óráig

Szerda:           ZÁRVA

Csütörtök:      8 – 16 óráig

Péntek:           ZÁRVA

Szerdán és pénteken 8 és 16 óra között területi feladatok ellátása történik.

Hétfő 8 – 10 óra között a Szolgálat munkatársai eset- és munkamegbeszélésen vesznek részt.

 

Kerekharaszt Községben az Önkormányzat által biztosított irodahelyiségben

(3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. szám alatt).

Minden hónap utolsó péntekén: 9 – 12 óráig

 

Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás

A Szolgálat célja, hogy a szociális munka eszközeivel szakszerű segítséget adjon azokban a szociális, lelki, családi, életviteli problémákban, melyekkel a hozzánk fordulók megkeresnek bennünket.
A Család- és Gyermekjóléti szolgálat általános segítő szolgáltatás keretébe tartozó feladatai:
– információnyújtás, tájékoztatás
– szociális segítő munka
– települési jelzőrendszeri intézkedési terv készítése
– hivatalos ügyek intézése,
– prevenciós szolgáltatások, és
– szabadidős programok szervezése.

 

A család – és gyermekjóléti szolgálatok törvényben előírt feladatai:

 • szociális segítőmunkát lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez,
 • szociális és egyéb információkat közvetít,
 • pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást közvetít,
 • álláskeresési tanácsadás,
 • segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához,
 • segíti speciális önsegítő csoportok szervezését, működését,
 • a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésében közreműködik.

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai:

 • segíti a gyermekeket jogaik érvényesítésében, problémáik megoldásában, a szülőkkel, a felnőttekkel való kapcsolatuk rendezésében,
 • tanácsadás a szülőknek gyermekeik gondozásával, nevelésével kapcsolatos problémáikban,
 • jelzéseket fogad a jelzőrendszer tagjaitól és a lakosságtól a gyermekek veszélyeztetettségére vonatkozóan,
 • feltárja a veszélyeztetettség okait,és segítséget nyújt ezek megszüntetéséhez,
 • A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében segítő kapcsolat keretében a szociális munka eszközeivel szociális segítő munkát végez.